Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. | Afdrukken |

Overzicht functies
Voor een totaal overzicht en een uitgebreide beschrijving van deze vacatures / functies, klik hier   

 

Solliciatieformulier
Voor sollicitatie, maak gebruik van dit formulier, klik hier


Toelichting Toetreding

CONSULTDUSTRY is een bureau met een collectief van zelfstandig bedrijfsadviseurs en interim managers
(lees; zelfstandigen zonder personeel, seniors met meer dan 20 jaar werkervaring in profit sector; industrie, bouw, handel, zakelijke dienstverlening en minimaal 3 jaar zelfstandig).


Wij streven naar een
zakelijke positieverbetering van onze associés en zijn verbonden door;

·        Commerciële profilering (lees; met en voor de associés wordt geacquireerd !)

·        Proactieve samenwerking (lees; relatie en {inspanning} verplichting) met behoud van zelfstandigheid 

·        Complementaire, integrale en multidisciplinaire dienstverlening door verschillende clusters met een landelijke dekking (lees: kennis en vakbroeders, toegang tot potentiële klant {wij ipv ik})  

·        Sector; productie en project ondernemingen (MKB, grootbedrijf (Industrie, Bouw & Handel) en slechts beperkt (semi)-overheid en de zakelijke dienstverlening)

·        Transparante overeenkomsten, prijsstelling en onderlinge verrekeningen (organisch ontwikkelen, externe focus, meerwaarde en geen verstikking)

·        Senioriteit en een professionele vakbenadering van integer, betrokken, dienstbaar, resultaat gericht, praktisch en daadkrachtig met een sterke focus op eigen kerncompetentie en een ambitie voor 'de opdrachten die ertoe doen' ! 

·         Overeenkomstige filosofie in klantbenadering en tevredenheid, marktsituatie en marktontwikkeling (consultancy & interim management), onafhankelijkheid en ondernemerschap en een opvatting van 'delen om te vermenigvuldigen'.

 

Onze diensten zijn onder gebracht in de navolgende 10 clusters (=):

FIRMERGE 

INTERESTEAM 

HRM-CONCERN 

KEYSTAFF 

NETHERLANDINGS 

- Turnaround mgt
-  Crisis mgt
-  Recovery mgt

-  Strategische
   consultancy

-  Financiële
   consultancy

-  Fusie/Overname

-  Bedrijfsfinanciering
-  Schuldsanering

-  Functioneel
   Interim Management

   Operationeel / Algemeen,
   Financieel,

   Productie,

   Logistiek/Inkoop,

   Marketing/Sales,

   Techn. Project Mgt

 

-  Personeel & organisatie
   ontwikkeling

-  Werving & selectie

- Detachering managers
  & specialisten- Advies, management

  en ondersteunende

  aanvullende diensten

  aan NL vestigingen
  van buitenlandse
  ondernemingen


gewezen dga’s en financieel/juridisch specialisten
= Executive mgt

= Expert mgt

functioneel interim

managers, leeftijd 45+

en 3jr zelfstandig
= Operationeel mgt
= Financieel mgt

= Productie mgt

= Logistiek/Inkoop mgt

= Marketing/Sales mgt

= Techn. Project mgt

hrm ers interim & recruiters


= HRM mgt

 

 

partnerships met commerciële netwerkers, agenten

= Sales Executives

contract-projectmgr’s, ism associés en partnerships voor  specifieke diensten
= Executive mgt

 

Met een idealistische en onderscheidende ‘inner circle’ formule bieden wij gelijkgestemden een zakelijke positieverbetering en staan wij voor een professionele vakbenadering van resultaat gericht, renderend, betrouwbaar, dienstbaar en betrokken.

Het Consultdustry logo weerspiegelt verbondenheid met openheid/transparantie, zelfstandigheid met een stevig accent op; ‘opdrachten die er toe doen !’

 

CONSULTDUSTRY Bedrijfsadviseurs & Managers heeft focus en is herkenbaar voor haar opdrachtgevers !

Wij staan voor

·         Continuïteitsontwikkeling, positieverbetering en waardevermeerdering

richten ons primair op

·         Klantintegratie

en zijn onderscheidend door

·         Afgebakende sector industrie, bouw, handel en zakelijke dienstverlening,

·         Integrale en multidisciplinaire dienstverlening (en teams),

·         Onafhankelijk, ervaring / kwaliteit en (borging) continuïteit (relatie en vakgedreven ipv omzetvolume),

·         Aanpak van resultaat gericht, betrouwbaar, dienstbaar, praktisch en betrokken,

·         Vakinhoudelijke harde kant als basis met het surplus door aandacht voor intermenselijke verhoudingen.

 

De coördinatie van het Consultdustry collectief geschiedt mede door de partners welke zorg dragen voor afstemming en kwalitatieve uitbouw van een bepaald dienst / vakdiscipline (cluster).
Samenwerken met Consultdustry begint met collegialiteit, investeren in een relatie, erkennen van meerwaarde en een zelfkennis aangaande de essentie voor eigen specifieke kwaliteiten en dienstverlening. Onze insteek is dat wij voornamelijk gedreven worden door een organische ontwikkeling, de kwalitatieve profilering en het gezamenlijk bewerken van de ‘markt’ boven het contractueel afkaderen van onderlinge verplichtingen. Weliswaar is Consultdustry als bureau de 'opdrachtgever' en hanteren wij algemeen geldende en transparante basis afspraken als onze contractuele norm, doch deze zijn in gezamenlijk overleg aanpasbaar aan de situatie.       

Commercieel richten wij en ons collectief primair op klantintegratie

Klantintegratie (staat voor =>)  relatie, vertrouwen, bundeling activiteiten en kennis, kwaliteit partners + associés (gesloten bestand/netwerk)
Klankbord       
Consultdustry 
probleem analyse, aanbieden oplossing, sturen proces (opdrachtverwerving), begeleiding en toezicht (opdrachtuitvoering)   
Diensten
 
herkenbaar (meer opties; oplossingen beschikbaar, meer klantcontact, meer aanwezigheid bij klant)
Intermediair
Keystaff
verbreding (minder meerwaarde, prijsdruk, onpersoonlijker, toeval, CV’s)


In de marketing en commercie kennen wij hierin een navolgende aanpak

·        Consultdustry;
voor het constant gezamenlijk ontplooien van contact / promotie activiteiten,

·         Keystaff;
voor het vergroten commerciële slagkracht middels detachering - franchise dconstructie,

·         Netherlandings;
voor promotie en internationaal business development netwerk en daarnaast om als Consultdustry ook zelf invulling te kunnen geven aan integrale en multidisciplinaire projecten
,

·        Online services;
diensten van partners als ondersteunende marktinformatie, kandidaat en adresbestanden.


CONSULTDUSTRY met haar collectief van zelfstandig adviseurs en interim managers bemiddelt derhalve (bijna) niet voor derden (behoudens detachering via KEYSTAFF) en het is voor adviseur/interim manager dan ook zinloos om uw CV toe te zenden voor opname in een bestand om op een dergelijke wijze in aanmerking te komen voor een incidentele opdracht.(Indien wij aanvragen hebben die wij niet direct vanuit onze ‘inner circle’ kunnen invullen plaatsen wij deze op de daartoe bestemde interim vacaturebanken)

 

Toetreding tot CONSULTDUSTRY en de samenwerking is op basis van wederzijdse bereidheid; proactieve inzet/betrokkenheid (halen & brengen en een relatie versus alleen gericht op incidentele opdracht), integriteit/kwaliteit en persoonlijke klik/chemie.

Ook dient men een geringe toetredingsfee (€ 300,-) te voldoen. Een voorwaarde die wij hebben ingebracht om een drempel op te werpen daar wij een langdurige samenwerking voorstaan in tegenstelling tot diegene die uitsluitend interesse en tijd hebben omdat men niet in een opdracht zit.

 

Associés zetten CONSULTDUSTRY mede in als hun acquisitie/promotieplatform en zijn bereid om het integrale en multidisciplinaire diensten concept van advies en management, commercieel actief uit te dragen bij potentiële en bestaande klanten. In deze nemen zij dan ook (kosteloos) actief deel in het constant gezamenlijk ontplooien van contact en promotionele activiteiten om een positie te verwerven en deze verder uit te bouwen.
Voorts hebben zij CONSULTDUSTRY toestemming verleent om pro-actief met hun profiel te acquireren, hun managementprofiel te publiceren (ondermeer op de site)  en houden zij themabijeenkomsten (kosteloos en minimaal 4x jaar). Voor aandragen van leads en/of verkoop opdrachten worden resultaatvergoedingen verstrekt en inzet bij  opdrachtbegeleiding en/of schaduwmanagement behoort tot de mogelijkheden.

 

Wij eisen exclusiviteit; geen soortgelijke verbondenheid en promotie/acquisitiewerkzaamheden voor anderen betreffende een overeenkomstige dienstverlening en doelgroep (verplichte melding nevenactiviteiten, en opdrachten). Uiteraard is opdrachten aanvaarding direct of via anderen, zoals gevestigde intermediairs, toegestaan. Onze associés zijn immers zelfstandige ondernemers, verbonden maar met behoud van hun zelfstandigheid. 

 

Voorts,doch eveneens logisch, geen conflicterende en/of concurrerende activiteiten welke schadelijk zijn voor CONSULTDUSTRY, en hier valt tevens onder geheimhouding van informatie/gegevens.

 

Het spreekt voor zich, daar dit onze dienstverlening/doelgroep is, men dient te beschikken over aantoonbare langjarige ervaring in het 'traditionele' bedrijfsleven.

 

Gezien het kader van de samenwerking, kunnen wij uitsluitend sollicitaties met volledige cv, opgave van motivatie en tariefindicatie in behandeling nemen.

 
 

Overzicht functies 

Onze vacatures / functies voor kandidaat leden zijn:

-         strategie, ontwikkeling & financieel (top) bedrijfsadviseur / algemeen interim manager

-         ervaring als DGA (eigen MKB onderneming, niet interim/consultancy) en/of specialist F&O is een vereiste!

·         Associé Functioneel Interim Management 

-         functioneel interim management; commercieel, operationeel, techniek, financieel, P&O

-         aan algemeen verander en IT bestaat in het marktsegment minder behoefte

-         minimaal 3 jaar interim ervaring als zzp er

·         Associé P&O diensten & executive search / W&S consultant

-         HRM (top)adviseur, W&S consultant, Intercedent

·         Sales executive (part-time) / Acquisiteur - Intercedent

-         acquisiteur, intercedentbegeleider, commercieel netwerker op directieniveau!

·         Telemarketeer (part-time)

Voor een totaal overzicht en een uitgebreide beschrijving van deze vacatures / functies, klik hier   

 

Solliciatieformulier
Voor sollicitatie, maak gebruik van dit formulier, klik hier