Doelstelling
·         Pragmatische kennisuitwisseling en het aanreiken van verbetervoorstellen aangaande werkprocessen en het functioneren van afdelingen en personen,
·         Laagdrempelig en zonder winstoogmerk (!) daar wij met deze dienst - Intervisie Mentoren - onze kennis en die van onze gewaardeerde relaties inzetten om goede initiatieven te steunen,    
·      Concreet toepasbaar bij openhartige en ambitieuze ondernemingen / afdelingen in het (groter) MKB, familiebedrijven en grootbedrijf, in de sectoren; industrie, bouw, handel en zakelijke dienstverlening,
·      Ook inzetbaar als onafhankelijke inventarisatie als alternatief voor de bekende scans.  

Vorm
·      Intervisie in de praktijk, in een normale werksituatie, monitoren en analyseren van de dagelijkse werkzaamheden, processen en interacties, 
·         Uitgevoerd door mentoren, uw vakbroeders, geen professionele consultants maar deskundige top managers in vast dienstverband (van een niet concurrerend bedrijf),
·         Na bepaling van de intervisie doelstelling en na het opstellen van een programma, observeren zij de gang van zaken en gaan desgevraagd u en/of uw medewerkers ondervragen en gaan desgewenst zelfs in discussie om tot de beste analyse en verbeteracties te komen,
·         Als afronding van het programma stellen zij een bondig (2-4 pagina's) rapport op met bevindingen en aanbevelingen en bespreken dit met u.


Kosten Intervisie

€ 1250,- per dag of dagdeel, minimaal 50% hiervan gaat naar het goede doel Cordaid Microkrediet, restant (ter kostendekking) wordt verdeeld tussen de mentor en Consultdustry.  

 

Interesse en/of vragen?

Voor de Intervisie Mentoren van Consultdustry