Diensten Cluster Technisch Project Management   

¬∑      Leiden van (deel)-projecten (formuleren, inrichten, beheersen, uitvoeren, afsluiten) in de aard en context van:
¬∑      Trajecten
- Investeringen
- Claim management
- Productontwikkeling
- Integraal - Design, Construct, Operate & Maintain
- Relocatie en facility management
-
Calculatie & offertes (tenders, proposals)
- Engineering
- Bouw / Constructie
- Commissioning 
- Exploitatie
- Onderhoud (shut downs)
¬∑        Opdrachtgevers
-
PPS Publiek-Private Samenwerking
- Consortium

- Externe klant

- Interne organisatie
¬∑        Formuleren
        - Taakstelling
        - Projectteam
        - Projectvoorstel (aanpak, fasering, beheersing, beslismomenten, voorwaarden)
 ¬∑        
Inrichten
        - Projectmodellen en -structuren (taak & co√∂rdinatie)
        - Budgettering en financiering van projecten

        - Projectplanning (methode/software middelen)

        - Work Breakdown Structure (WBS)

¬∑        Beheersen

        - Projectanalyse (Earned Value Analysis)
        - Voortgangsbewaking
        - Risicomanagement
        - Kwaliteitsmanagement
        - Voortgangsrapportage
        - Projectdossiers

¬∑        Vakgebied

        - Multi disciplinair
        - Agro technologie
        - Architectuur
        - Biomedische technologie
        - Bio technologie
        - Bouwkunde
        - Civiele techniek
        - Electrotechniek
        - Energietechniek
        - Geodesie
        - Industrieel ontwerpen
        - Lucht en Water technologie
        - Luchtvaart en ruimtevaart techniek
        - Maritieme techniek
        - Materiaalkunde
        - Milieukunde
        - Natuurkunde
        - Scheikunde
        - Voeding en levensmiddelen technologie
        - Werktuigbouwkunde