Lodewijk Reijers (1953)

associ√©, co√∂rdinator HRM management cluster  

HRM executive, HRM services & management 

 

Typering

¬∑         No nonsens manager, bruggenbouwer, onderhandelaar, change agent, management partner

 

Beschrijving

¬∑         HR professional met ruime ervaring in verschillende sectoren. Werkzaam op internationaal en landelijk niveau. Juridisch economische achtergrond en dito ervaring. Door jarenlange ervaring in de profit sector in staat op pragmatische wijze constructieve bijdragen te leveren aan de ontwikkeling en het behalen van de ondernemingsdoelen. Creatieve teamspeler die duidelijke taal spreekt en die HR-tools ziet als mogelijk hulpmiddel en niet als doel. Een manager die in staat is corporate doelstellingen te vertalen in tactisch en strategisch HR beleid en slaagt om dit in de organisatie over te brengen.
 
Diensten Cluster HRM Management   

¬∑        Strategisch HRM
- Leiderschap
- Organisatiestuctuur & stuurmechanisme
- Formatie
¬∑        E-HRM
        - Management & stuurinformatie

¬∑        Personeelsvoorwaarden
        - Functiewaardering
        - Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair)

        - Harmonisatie

¬∑        Werving & Selectie
        - Afdelingsplannen
        - Functieprofielen
        - Structuur procedure & gesprekken
        - Assessments
        - Arbeidsvoorwaarden
        - Arbeidsovereenkomst
        - Introductieprogramma

¬∑        Ontwikkelen
        - Contractgesprekken
        - Competentie management
        - Loopbaanbegeleiding, persoonlijk ontwikkelplan
        - Trainen & opleiden
        - Coaching
        - Ontwikkel trajecten (management development)
¬∑        Betrekken
        - Situationeel leidinggeven, zelfregulering
        - Functioneringsgesprek

        - Medewerkerstevredenheid

        - Medezeggenschap

¬∑        Zorg

        - Verzuim (preventie & vitaliteit)

        - HSE healt safety & envirement

        - Reintegratie (poortwachter) / Sociaal Medisch Team
        - WIA, wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

¬∑        Beoordelen

        - Beoordelingsmethodiek  (resultaten en ontwikkeling cyclus)
        - Beoordelingsgesprekken
        - Personeelsdossier

¬∑        Belonen

        - Salarisverhoging en demotie

        - Uitkeringen; bonus en gratificatie

        - Klein gebaar

¬∑        Doorstromen
        - Mobiliteit
        - Boventallig, Sociaal Plan
        - Begeleiding boventallige medewerkers
        - Exit gesprekken
        - Gedwongen ontslag