title

Diensten
·  Executive (Project) Management
·  Strategie en Management Advies
·  Haalbaarheidstudies en
   Bedrijfsplanning
·  Interim Management
·  
Bedrijfs- en Overnamebemiddeling
·  Financieel en Fiscaal Advies
·  Werving en Selectie
·  Ondersteunende Diensten
 
Clusters 
·  Executive Management
·  Consultdustry Clusters (inzet)
 

CONSULTDUSTRY / NETHERLANDINGS

business development & corporate finance consultants

 

Netherlandings business development & corporate finance richt zich met een integrale en multidisciplinaire dienstverlening op de positieverwerving, de ondernemingsuitbouw en de continuïteitsontwikkeling van (beoogde) Nederlandse bedrijfsactiviteiten en Nederlandse dochterondernemingen van buitenlandse investeerders.

 

Afgestemd op de klantbehoefte met een transparante projectmatige aanpak; ondersteunend aan, coördinerend of op basis van (gedeeltelijke) eindverantwoording voor advies en uitvoeringstrajecten, al dan niet met inzet van de verschillende Consultdustry Clusters.

Business development en corporate finance start in beginsel met het finacieel/strategisch adviseren, het projectmanagement en de onderbouwing inzake een oriëntatiefase, haalbaarheidsonderzoek en een keuzebepaling in samenwerkingspartners (handelsbemiddeling/begeleiding), opstart onderneming of een overname.


Voor de realisatiefase van de plannen omvat onze dienstverlening primair het daadwerkelijke invulling geven aan directievoering of functioneel interim management en specifieke advies diensten op gebied van financiën, belastingen, samenwerking / fusie & overname en executive search / werving en selectie.
Additionele diensten die wij bij de uitvoering verlenen zijn ondermeer expat-begeleiding, domicilie, administratie, subsidies, verzekeringen, bouw & facility management, ict/automatisering.


Voor meer info zie Netherlandings website businees development & corporate finance.