Diensten
·  Interim Management
 
Clusters 
·  Operationeel Management ·  Financieel Management
·  Productie Management
·  Logistiek/Inkoop Management
·  Marketing/Sales Management
·  Technisch Project Management
 
 

CONSULTDUSTRY / INTERESTEAM

interim managers

 

Interesteam interim managers is voornamelijk gericht op functioneel interim management op Management Team niveau, binnen productie en project ondernemingen (industrie, bouw, handel, (semi)-overheid en zakelijke dienstverlening).

Onderscheidend door een concrete vakbenadering van "blijvende resultaten in opdrachten die ertoe doen", met een nadruk op vakinhoudelijke en sector kennis en herkenbaar door onze kernbeginselen van;
-  onafhankelijkheid,
-  meerwaarde bieden,
-  integriteit,
-  respect,
-  samenwerking, 
-  dienstbaarheid,
-  verantwoording nemen,
-  pragmatisch
-  en toetsbaar/meetbaar rendement leveren.
 
In onze benadering is interim management een combinatie van en naar een bepaalde verhouding tussen; functioneel management en verandermanagement, en kent een impact te classificeren naar urgentie en de reikwijdte in de organisatie.
Interim management is een krachtig management instrument dat ingezet kan worden velerlei situaties zoals;  
- het oplossen van acute problemen
- ‘op zich staand’ project,
- strategische omzettingen,
- inrichten processen / afdelingen (kwartier maken),
- doorvoeren verbeterprocessen,
- organisatie ontwikkelingen,
- verwerven bepaalde deskundigheid,
- tijdelijke vervanging of additionele capaciteit,
- en ook preventie en stimulering !
 

Interesteam staat voor "kwalitatief resultaat" hetgeen in onze benadering begint met het scheppen van de primaire succesvoorwaarden;

- het begeleiden van een (potentiële) opdrachtgever in de behoefte-analyse en
  toekomstige rol
als principaal,
- het opstellen van een heldere en correcte interim management opdrachtdefinitie.

Na afronding hiervan en bij uitzicht op welslagen, dragen wij uit ons hecht netwerk van geassocieerde interim managers - allen uitsluitend doorgewinterde interim managers met bewezen trackrecords - de meest passende interim manager voor;
- de meest optimale samenhang tussen de onderneming (resultaateisen, situatie,
  cultuur, materiekennis) en gewenste (interim) persoonkwalificaties.

Ook hierbij stellen wij het gewenste opdrachtresultaat primair en werken derhalve uitsluitend met geassocieerde interim managers (geen CV schuiven) waarmee wij een langjarige relatie onderhouden en staken procedure onverbiddelijk indien wij niet een geschikte, aan Interesteam geassocieerde kandidaat kunnen voordragen.   

Samenvattend is de toegevoegde waarde van Interesteam interim management;

- focus op vakinhoudelijke kennis, sector en management team niveau,

- exclusiviteit met geassocieerde top interim managers met overwaarde en
  verbonden door eenduidige vakbenadering,

- intensieve begeleiding van opdrachtgevers bij behoefte-analyse en opstellen van
  opdrachtdefinitie,

- adequaat schaduwmanagement door managers uit het vak,

- multidisciplinaire en ervaren teams,
- ondersteuning en eventueel doorschakeling vanuit strategisch / financieel - en
  organisatie advies,
- een realistisch en klantvriendelijk opslagpercentage en moderne contractvormen 
  (indien mogelijk) gebaseerd op een resultaatverplichting.

Voor meer info zie Interesteam website interim management / interim managers