Diensten  
·  Business Coaching
·  Strategie en Management Advies
·  Turnaround & Executive 
   Interim Management
·  Crisis & Recovery
   Interim Management
·  Bedrijfs- en Overnamebemiddeling
·  Financieel & Fiscaal Advies
·  Financieringsbemiddeling
·  Schuldsanering
·  Conflictbemiddeling, Mediation
 
Clusters 
·  Executive Management
·  Expert Consult
 
CONSULTDUSTRY / FIRMERGE

bedrijfsbemiddelaars & (bege)leiders

Firmerge biedt haar opdrachtgevers in het (groter) MKB, grootbedrijf (50-1000 werknemers) en in het bijzonder binnen het familiebedrijf deskundig ondernemersondersteuning en MKB advies op het gebied van positieverbetering, waardevermeerdering en continuïteitsontwikkeling.

 

Firmerge is een landelijk opererend collectief van voormalige directeuren/eigenaren en financieel/juridische (corporate finance - overnames en financieringen) specialisten voor het leiden en begeleiden (op zich staand of elkaar versterkend) van:
-    Ondernemingsplannen
   strategiebepaling en het initiëren van koerswijzingen,
-    Commerciële bedrijfsontwikkeling
   markt- en productontwikkeling, versterken toegevoegde waarde,
   samenwerkingsverbanden (business development),
-    Rendementsverbeteringen
   herstructureren en optimaliseren van processen en financiële geldstromen,
 -   Turnaround management
   integrale veranderingen, geplande transitie naar een gewenste toekomstige
   situatie, ingegeven door koerswijzigingen zoals reorganisatie, saneringen etc.,
 -   Crisis management
   urgentie geboden bij conflicten, recovery (hersteloperaties, zogenoemde  “5 voor
   12”) en doorstart situaties,

-    Corporate finance
   fusie- en overnametrajecten en bedrijfsfinancieringen inclusief fiscaal en juridisch
   adviesdiensten,
-    Directie en toezicht
   bestuurlijke medeverantwoordelijkheid als tijdelijke directie, commissaris en/of
   adviseur.

De partners van Firmerge functioneren als klankbord en verlengstuk van ondernemers (familiebedrijf, mkb advies), directies en financiers en zijn management professionals die klantgericht handelen en meerwaarde als uitgangspunten hanteren. Dit mede door de bundeling van elkaars diepgaande kennis op strategisch, organisatorisch, financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Uniek door de koppeling van advies en management implementatiekracht staan wij voor oplossingen en zijn de verbindende schakel tussen bedrijf, alle externe stakeholders en ons eigen uitgebreid en kansen biedende netwerk. Dienend met een heldere en planmatige aanpak, met respect en begrip voor het verleden en situatie van bedrijven en met gevoel voor het menselijke aspect.
Bij Firmerge geen dikke, onbegrijpelijke rapporten, maar tastbare adviezen en meetbaar resultaat management. Wij opereren immers met een missie in het familiebedrijf en grootbedrijf; het borgen van de toekomst van een onderneming !

Voor meer info zie Firmerge website  bedrijfsbemiddelaars & begeleiders voor met name het familiebedrijf /MKB advies, ondernemingsplannen en bemiddeling bij overnames.