Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. | Afdrukken |

Onze activiteit

·         INTERESTEAM is voornamelijk gericht op functioneel interim management en slechts in beperkte mate op verandermanagement binnen productie en project ondernemingen (handel & industrie, (semi)-overheid en dienstverlening).
Onderscheidend door een nadruk op vakinhoudelijke kennis en onze kernbeginselen; meerwaarde, samenwerking, dienstbaarheid, verantwoording nemen, onafhankelijkheid en toetsbaar/meetbaar rendement.
Uit ons netwerk van geassocieerde interim managers dragen wij steeds de meest passende interim manager voor; de meest optimale samenhang tussen de onderneming (situatie) en gewenste (interim) persoonkwalificaties.
Daarbij bovendien adequaat schaduwmanagement door managers uit het vak, multidisciplinaire en ervaren teams, met een klantvriendelijk opslagpercentage en moderne contractvormen - indien mogelijk - gebaseerd op een resultaatverlichting.
Ons landelijk collectief van associés waarborgt niet alleen de kwaliteit en passende kandidaatsvoordracht, doch ook een optimaal gebruik van conceptueel en commerciële slagkracht.
Associés dragen het op het grootbedrijf en groter MKB gericht totale advies en management concept uit, promoten (profielen, thema bijeenkomsten) en acquireren (mede) zelfstandig opdrachten en worden indien mogelijk voor functioneel en ondersteunend interim management ingeschakeld voor/door FIRMERGE Bedrijfsbemiddelaars& (Bege)leiders en NETHERLANDINGS Business Development Consultants.
Verandermanagement zoals transitie/turnaround en recovery interim management is veelal voorbehouden aan interim directie functies welke in principe ingevuld word door FIRMERGE partners.
De veranderingsimpact bij het overgrote deel van interim opdrachten gaat ons inziens altijd samen met een diepgaande vakinhoudelijke materiekennis. Vandaar dat wij binnen INTERESTEAM bij het ‘matchen’ primair de nadruk leggen op p
ersoonskenmerken en kwalificaties waaronder nadrukkelijk vakinhoudelijke materiekennis. Kortom transitie / turnaround manager (verandermanagement) alleen is niet een profiel dat wij willen en kunnen plaatsen. zie tevens www.interesteam.nl Interim Managers    

 
Onze andere activiteiten

·         Tot CONSULTDUSTRY Bedrijfsadviseurs & Managers (zie voor nadere uitzetting deze site) behoren naast INTERESTEAM Interim Managers de navolgende labels;

o    FIRMERGE, Bedrijfsbemiddelaars& (Bege)leiders - www.firmerge.nl

o    HRM-CONCERN, Personeel & Organisatie Adviseurs

o    KEYSTAFF, Tijdelijk Kader & Management Personeel

o    NETHERLANDINGS, Business Development & Corporate Finance Consultants - www.netherlandings.com

 
Wij zoeken

·         Interim Managers / Associés

 
 
Werk/doelstelling

·         Het commercieel uitdragen van het concept van advies en interim activiteiten bij potentiële klanten

·         Het uitvoeren van functioneel interim opdrachten

 
Profiel

·         Professionele benadering, uitgaande van de kernbeginselen; dienstbaarheid, verantwoording nemen en toetsbaar/meetbaar rendement

·         Werkervaring in het bedrijfsleven

·         Persoonlijke marktprofilering middels een scherp ingekaderd managementprofiel en dienstverlening met de nadruk op functioneel (interim) management

·         Minimale leeftijd 40 jaar

·         Minimaal 3 jaar ervaring als zelfstandig interim manager (zelfstandige zonder personeel)

·         Gesprekspartner voor directie en management

·         Commercieel slagvaardig, daadwerkelijk invulling kunnen en willen geven aan promotionele en acquisitie activiteiten

·         Geregistreerd zijn als zelfstandige zonder personeel en in bezit van de VAR en aansprakelijkheidsverzekering

·         Type; teamspeler, doener, realist, ondernemer

 
Wij bieden

·         Aantrekkelijke acquisitievergoeding afhankelijk van resultaten (succesleestafel)

·         Mogelijke vergroting van persoonlijke commerciële slagvaardigheid

·         Operationele inzet bij onze opdrachten

·         Deelname in en bijdrage aan een onderscheidend concept (dat beantwoord aan de veranderde marktvraag)

·         Profiel opname op site / presentaties

·         Samenwerking gebaseerd op behoud van eigen zelfstandigheid

 
Condities en opmerkingen

·         Samenwerking is op basis van wederzijdse bereidheid (bijdrage in inzet/betrokkenheid, integriteit/kwaliteit en persoonlijke klik/chemie) waarbij wij samen een lange termijn relatie voorstaan, doch ook met navolgende restricties:

 o    Beëindiging associéschap is immer mogelijk  

 o    Er is sprake van exclusiviteit, geen soortgelijke promotie/acquisitiewerkzaamheden voor derden betreffende onze
dienstverlening en doelgroep (verplichte melding nevenactiviteiten)

 o    Associé verleent toestemming om actief met hem/haar managementprofiel te acquireren en tevens deze te publiceren op site
en andere informatie stukken

 o    Associé zal themabijeenkomsten presenteren (kosteloos en minimaal 4x jaar)

 o    Er dient een toetredingsfee te voldoen welke gesteld is op € 300,- (eenmalig en zonder enige restitutie)

·         Men zal geen conflicterende en/of concurrerende activiteiten ondernemen welke schadelijk zijn voor CONSULTDUSTRY/INTERESTEAM, hieronder valt ook geheimhouding informatie/gegevens

·         Voor opdrachten en opslag- en verrekenpercentage hanteren wij in principe de vastgelegde CONSULTDUSTRY prijstabellen/staffels

·         Facturering einde maand (over de maand), betaling binnen 21 dagen

·         Debiteurenrisico is mede voor persoonlijke rekening

·         Acquisitie vergoedingen, naar de (vergoeding) prijstabellen/staffels, worden uitsluitend uitgekeerd indien vooraf overeengekomen resultaat / succesfee

·         Alle (persoonlijke) kosten zijn voor eigen rekening, geen declaratie mogelijk (uitzonderingen dienen vooraf schriftelijk overeengekomen te zijn)

·         6x per jaar zal er een associé overleg plaats vinden (onderwerpen lopende zaken, interne organisatie, lopende opdrachten en kwaliteit, marketing/promotionele acties, acquisitie en verkoopstatus)

 
Sollicitatie

·         Middels het sollicitatie formulier, klik hier

 

Wij kunnen uitsluitend sollicitaties in behandeling, die

·         ingediend zijn middels het sollicitatie formulier

·         volledig zijn, met CV en opgave van motivatie en tariefindicatie

 

Zonder aantoonbare ervaring in het bedrijfsleven/MKB en grootbedrijf als functioneel en ondersteunend interim manager (INTERESTEAM richt zich vooral op het operationele management met materiekennis en slechts zelden op verandermanagement en strategisch niveau) is het zinloos te reageren !

 

INTERESTEAM voorts is een collectief van associés en bemiddelen nauwelijks tot niet voor derden, daarom is tevens zinloos uw CV toe te zenden voor opname in een bestand om in aanmerking te komen voor een incidentele interim opdracht(en).

 

Sollicitatie formulier CONSULTDUSTRY Bedrijfsadviseurs & Managers

Voor sollicitatie, maak gebruik van dit formulier, klik hier