Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. | Afdrukken |

Onze activiteit

·         HRM-CONCERN Personeel & Organisatie Advies
Mensenwerk met een expertise op het gebied van personeel, organisatie en management ontwikkeling. Praktisch, concreet en resultaatgericht in beleidsvorming, ondersteuning, begeleiding, implementatie en controle van de personele organisatie (personeelsmanagement).
In deze streven wij naar een optimaal afregeling van de kaders en voorzieningen van de instroom, doorstroom en de uitstroom in relatie tot het ondernemingsbeleid met haar specifieke situatie, ondermeer aangaande mogelijkheden en cultuur, de wettelijke voorschriften en individuele capaciteiten en wensen.

 
Onze andere activiteiten

·         Tot CONSULTDUSTRY Bedrijfsadviseurs & Managers (zie voor nadere uitzetting de site) behoren naast HRM-CONCERN de navolgende labels;

   o    FIRMERGE, Bedrijfsbemiddelaars& (Bege)leiders - www.firmerge.nl

   o    INTERESTEAM, Interim Managers - www.interesteam.nl

   o    KEYSTAFF, Tijdelijk Kader & Management Personeel

   o    NETHERLANDINGS, Business Development Consultants www.netherlandings.com

 
Wij zoeken

·         Personeel & Organisatie Adviseurs / W&S consultant  / Associés

 
Werk/doelstelling

·         Het commercieel uitdragen van het concept van advies en interim activiteiten bij potentiële klanten

·         Het verstrekken van P&O advies op gebied van instroom, doorstroom en uitstroom

   o    Organisatieadvies (doelen, kernprocessen, structuur, mobiliteit/flexibiliteit)

   o    Formatieadvisering en beheer (functiebeschrijving, classificatie, beloning, functionering, verzuim, tevredenheid)

   o    Begeleiding reorganisaties (formatiebepaling, sociaal plan, outplacement, ontslag)

   o    Loopbaanontwikkeling, advies en coachen

   o    Medezeggenschap

   o    HRM instrumenten

·         Opdracht uitvoering inzake executive search, werving en selectie

·         Het maken van kandidaatselecties voor de detachering (tijdelijk kader en management personeel)

·         Het uitvoeren van functioneel P&O interim opdrachten, personeelsmanagement 

·         Opmerking; tot onze dienstverlening behoort NIET; assessments en trainingen!

 
Profiel

·         Professionele benadering, uitgaande van de kernbeginselen; dienstbaarheid, verantwoording nemen en toetsbaar/meetbaar rendement

·         Opleiding en werkervaring in de P&O

·         Werkervaring in het bedrijfsleven

·         Persoonlijke marktprofilering middels een scherp ingekaderd managementprofiel en dienstverlening met de nadruk op functioneel (interim) management

·         Minimale leeftijd 40 jaar

·         Minimaal 3 jaar ervaring als zelfstandig interim manager (zelfstandige zonder personeel)

·         Gesprekspartner voor directie en management

·         Commercieel slagvaardig, daadwerkelijk invulling kunnen en willen geven aan promotionele en acquisitie activiteiten

·         Geregistreerd zijn als zelfstandige zonder personeel en in bezit van de VAR en aansprakelijkheidsverzekering

·         Type; teamspeler, doener, realist, ondernemer


Wij bieden

·         Aantrekkelijke acquisitievergoeding afhankelijk van resultaten (succesleestafel)

·         Mogelijke vergroting van persoonlijke commerciële slagvaardigheid

·         Operationele inzet bij onze opdrachten

·         Deelname in en bijdrage aan een onderscheidend concept (dat beantwoord aan de  veranderde marktvraag)

·         Profiel opname op site / presentaties

·         Samenwerking gebaseerd op behoud van eigen zelfstandigheid


Condities en opmerkingen

·         Samenwerking is op basis van wederzijdse bereidheid (bijdrage in inzet/betrokkenheid, integriteit/kwaliteit en persoonlijke klik/chemie) waarbij wij samen een lange termijn relatie voorstaan, doch ook met navolgende restricties:

   o    Beëindiging associéschap is immer mogelijk  

   o    Er is sprake van exclusiviteit, geen soortgelijke promotie/acquisitiewerkzaamheden voor derden betreffende onze 
    dienstverlening en
doelgroep (verplichte melding nevenactiviteiten)
   o    Associé verleent toestemming om actief met hem/haar managementprofiel te acquireren en tevens deze te publiceren op site
    en
andere informatie stukken

   o    Associé zal themabijeenkomsten presenteren (kosteloos en minimaal 4x jaar)

   o    Er dient een toetredingsfee te voldoen welke gesteld is op € 300,- (eenmalig en zonder enige restitutie)

·         Men zal geen conflicterende en/of concurrerende activiteiten ondernemen welke schadelijk zijn voor CONSULTDUSTRY/HRM-CONCERN, hieronder valt ook geheimhouding informatie/gegevens

·         Voor opdrachten en opslag- en verrekenpercentage hanteren wij in principe de vastgelegde CONSULTDUSTRY prijstabellen/staffels

·         Facturering einde maand (over de maand), betaling binnen 21 dagen

·         Debiteurenrisico is mede voor persoonlijke rekening

·         Acquisitie vergoedingen, naar de (vergoeding) prijstabellen/staffels, worden uitsluitend uitgekeerd indien vooraf overeengekomen resultaat / succesfee

·         Alle (persoonlijke) kosten zijn voor eigen rekening, geen declaratie mogelijk (uitzonderingen dienen vooraf schriftelijk overeengekomen te zijn)

·         6x per jaar zal er een associé overleg plaats vinden (onderwerpen lopende zaken, interne organisatie, lopende opdrachten en kwaliteit, marketing/promotionele acties, acquisitie en verkoopstatus)


Sollicitatie

        ·         Middels het sollicitatie formulier, klik hier


Wij kunnen uitsluitend sollicitaties in behandeling
, die

·         ingediend zijn middels het sollicitatie formulier

·         volledig zijn, met CV en opgave van motivatie en tariefindicatie

 

Zonder aantoonbare ervaring in het bedrijfsleven (P&O staffunctionaris) en een P&O opleiding is het zinloos te reageren.

 

HRM-CONCERN/CONSULTDUSTRY is voorts is een collectief van associés en wij bemiddelen niet voor derden, derhalve is tevens zinloos uw CV toe te zenden voor opname in een bestand om in aanmerking te komen voor een incidentele advies/interim opdracht(en).

 

Sollicitatie formulier CONSULTDUSTRY Bedrijfsadviseurs & Managers

Voor sollicitatie, maak gebruik van dit formulier, klik hier