Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. | Afdrukken |

Onze activiteiten

·         FIRMERGE Bedrijfsbemiddelaars & (Bege)leiders richt zich op positieverbetering, waardevermeerdering en continuïteitsontwikkeling in het (groter) MKB en in het bijzonder familieondernemingen. Ondernemersondersteuning door een landelijk opererend collectief van gewezen directeur/eigenaren en enkele financieel / juridische (corporate finance) specialisten voor het leiden en begeleiden - op zich staand of elkaar versterkend – van verbeteringsprocessen en fusie- & overnametrajecten. Voor meer info zie www.firmerge.nl

 
Onze overige activiteiten
·         Tot CONSULTDUSTRY Bedrijfsadviseurs & Managers (zie voor nadere uitzetting de site) behoren naast FIRMERGE Bedrijfsbemiddelaars & (Bege)leiders (Firmerge de Consultdustry aanjager) ook de navolgende dienstenlabels;

o    INTERESTEAM, Interim Management - www.interesteam.nl

o    HRM-CONCERN, Personeel & Organisatie Adviseurs

o    KEYSTAFF, Tijdelijk Kader & Management Personeel

o    NETHERLANDINGS, Business Development & Corporate Finance Consultants - www.netherlandings.com

 
Wij zoeken

·         Bedrijfsadviseur (strategie / F&O) - Algemeen Interim Manager / Partner

 
Werk/doelstelling

·         is mede vorm geven aan de professionele uitbouw van CONSULTDUSTRY en FIRMERGE

·         het leiden en begeleiden van strategisch advies/management en fusie & overname projecten in het MKB

·         en/of hieraan financieel, juridische opdracht ondersteuning verlenen

·         invulling geven aan accountmanagement (coördinerend met mogelijke uitvoering) en de opdrachtbegeleiding/schaduwmanagement van NETHERLANDINGS en INTERESTEAM opdrachten

·         geeft eventueel leiding aan (deelsegment) van de bovengenoemde dienstenlabels

 
Profiel

·         Werkervaring als directeur/DGA of als ondernemer/specialist Corporate Finance / Law

·         Senioriteit en professional op het gebied van visie, strategie, commercie en coaching

·         Meerjarige (>15jaar) ervaring op gebied van algemeen management / directie niveau

·         Meerjarige ervaring als zelfstandig adviseur/interim manager in F&O-trajecten

·         Actief ondernemende benadering om zaken in beweging te brengen en te houden

·         Gedreven zelfstandig ondernemer (zzp-er) die ook in teamverband kan functioneren

·         Bewezen trackrecord (dienstbaar en renderend !) als adviseur en/of interim manager

·         Daadwerkelijk beschikt over ervaring in het groter MKB (50-250 werknemers)

·         Dienstbare teamspeler met toevoegde waarde betreffende dienstverlening en commerciële slagkracht

·         Geregistreerd zijn als zelfstandige zonder personeel en in bezit van de VAR en aansprakelijkheidsverzekering

·         Naast CONSULTDUSTRY/FIRMERGE, ook zelfstandig voor derden (bemiddelaars) opdrachten uitvoert

 
Condities en opmerkingen

·         Samenwerking is op basis van wederzijdse bereidheid (bijdrage in inzet/betrokkenheid, integriteit/kwaliteit en persoonlijke klik/chemie)

   o    Beëindiging partnership is immer mogelijk

   o    Er is sprake van exclusiviteit, geen soortgelijke promotie/acquisitiewerkzaamheden voor derden betreffende onze
    dienstverlening en
 doelgroep (verplichte melding nevenactiviteiten) en in principe dienen alle directe opdrachten te lopen via
    CONSULTDUSTRY 
(opdrachtacceptatie via derden is uiteraard mogelijk)
   o    De partner verleent zijn/haar naam en managementprofiel aan CONSULTDUSTRY en deze mag derhalve dan ook gepubliceerd
          worden op alle informatie bladen

   o    De partner zal tevens themabijeenkomsten presenteren (kosteloos en minimaal 4x jaar)

   o    Partners betalen in tegen stelling tot associés GEEN toetredingsfee  

·         Naast concurrerende zal men ook geen conflicterende activiteiten ondernemen welke schadelijk zijn voor CONSULTDUSTRY en/of haar andere bedrijfsactiviteiten, hieronder valt ook geheimhouding informatie/gegevens

·         Men heeft een inspanningsverplichting aangaande interne afstemming, dienstontwikkeling, promotie en acquisitie

·         Opdrachtacceptatie is op basis van lumpsum minus afdracht van de geldende vergoedingen en een overdracht met algehele eind verantwoordelijkheid.

·         Voor opdrachten en opslag- en verrekenpercentage hanteren wij in principe de vastgelegde CONSULTDUSTRY prijstabellen/staffels

·         Facturering einde maand (over de maand), betaling binnen 21 dagen

·         Debiteurenrisico is mede voor persoonlijke rekening

·         Acquisitie vergoedingen, naar de (vergoeding) prijstabellen/staffels, worden uitsluitend uitgekeerd indien vooraf overeengekomen resultaat / succesfee

·         Alle (persoonlijke) kosten zijn voor eigen rekening, geen declaratie mogelijk (uitzonderingen dienen vooraf schriftelijk overeengekomen te zijn)

·         6x per jaar zal er een partner overleg plaats vinden (onderwerpen lopende zaken, interne organisatie, lopende opdrachten en kwaliteit, marketing/promotionele acties, acquisitie en verkoopstatus)

 
Sollicitatie

·         Middels het sollicitatie formulier, klik hier

 

Wij kunnen uitsluitend sollicitaties in behandeling, die

·         ingediend zijn middels het sollicitatie formulier

·         volledig zijn, met cv en opgave van motivatie en tariefindicatie

 

Zonder aantoonbare ervaring in het groter MKB als DGA en/of F&O financieel juridisch adviseur/specialist en een motivatie om invulling te geven in de rol en taak van partner is het zinloos te reageren.

 

Passende alternatieven zouden kunnen zijn:
Sollicitatie Toetreding - Associé / Functie Functioneel Interim Manager 

Sollicitatie Toetreding - Associé / Functie P&O Adviseur - W&S Consultant

 

Sollicitatie formulier CONSULTDUSTRY Bedrijfsadviseurs & Managers

Voor sollicitatie, maak gebruik van dit formulier, klik hier